מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה - 098192

098192 - נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יעסוק בבעיות שונות בתחומי הנדסתהתעשיה כיום. הסילבוס יקבע על ידי המרצה באישור הועדה לתארים מתקדמים לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.
סמסטר ב' תשע"ו: תכן רשתות אספקה והפצה, מידול בקבלת החלטות, תכן ותכנון רובסטיים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:54:57