מקצוע מידע על מקצוע : גישות קיברנטיות  למערכות ייצור - 098168

098168 - גישות קיברנטיות למערכות ייצור
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

הקורס דן ביישום אלגוריתמים במערכות ייצור ואחרות שמקורם בסימולציה של תופעות בטבע: פעולת המוח, קירור לקבלת גבישים וברירה טבעית. הקורס מכסה את הנושאים: סווג ושחזור עפ"י הטלה אורטוגנילית ומטריצות דו- כיווניות, פרצפטרון חד ורב שכבתי עם אלגוריתמים ללימוד, רשת נאורונים של קוהנן, המינג והופפילד, אלגוריתמים גנטיים, מכונות בולצמן. לכל נושא תותווה התיאוריה ויינתנו דוגמאות ליישום בתעשיה ובשירותים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
5110802 חובה 1989 van nostrand p. wasserman neural computing theory and practice
4990102   1986 mit press j.l. mcclelland parallel distributed processing

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:08:39