מקצוע מידע על מקצוע : הבסיס הביומכני במערכות אדם-מכונה - 098142

098142 - הבסיס הביומכני במערכות אדם-מכונה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הבסיס הביומכני לארגונומיה, הכרת המבנה של תנועות הגפיים העליונות, מצבי הגוף בתנועות עבודה שונות, מיקום אופטימלי של מערכות וציוד במערכת אדם מכונה, דרישות העובד מנקודת עבודה, טיפול ידני בציוד וחומרים, מדידות פיסיולוגיות כבסיס לתכנון מערכות כלים, תכנון כלי עבודה, הערכה ומדידה של מצבי עבודה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:35:16