מקצוע מידע על מקצוע : ניהול תהליך החדשנות - 098127

098127 - ניהול תהליך החדשנות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

תהליך החדשנות, חדשנות וצמיחה כלכלית, דיפוזיה של תהליכים חדשניים. מדיניות טכנולוגית והאסטרטגיה של הפירמה, תהליך קבלת החלטות בפירמה, בחירה והערכת פרוייקטים של מו"פ, חיזוי טכנולוגי, העברת טכנולוגיה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:18:50