מקצוע מידע על מקצוע : יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים - 098002

098002 - יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  098730 שיטות כמותיות למנהלים       מקצועות קדם
  098740 סטטיסטיקה למנהלים     או


הקורס יתמקד ברכישת ניסיון יישום שיטות כמותיות למנהלים בתעשיות מדעי החיים. הסטודנטים יידרשו להכין משימות במהלך הקורס וכן פרויקט גמר המיישם את השיטות הכמותיות שנלמדו ותורגלו בקורס. הדגש הוא על חשיבה ניהולית של מאגרי מדעי החיים, הערכות סיכונים, כלים ושיטות ניתוח.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את המגמות הקיימות בניהול המידע בתעשיית מדעי החיים, את התוכנות הסטטיסטיות המתקדמות, כולל מאפייניהן, יתרונותיהן וחסרונותיהן ויתנסו בפתרון משימות מעשיות בשימוש בכלים שנלמדו. הסטודנטים ילמדו על התפתחות המידע ויכולת עיבוד הנתונים. כמו כן, ילמדו את תפקיד ה-data scientist, ניהול נתוני עתק ( big data ) האתגרים הקיימים בניהולו, מגמות צפויות בעתיד, הערכת סיכונים בניהול ילמדו את העקרונות של תכנון ניסויים,שגיאות בתכנון, טיוב נתונים וטיפול במידע חסר, עריכת סימולציות, תיקוף ובחינת מהימנות.כמו כן, יכירו מושגים ושיטות ניתוח נתונים המשמשים בתחום המחקר במדעי החיים באופן אמפירי עם תרגול והתנסות בחבילות תוכנה ויחשפו לכלי כריית נתונים באופן שימחיש אותם , כך שכמנהלים הם יבינו את הצרכים. היכולות והמגבלות וידעו לחבר בין מחקר לצרכי השוק.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 האוניברסיטה הפתוחה קרל המפל פילוסופיה של מדע הטבע
2013 רסלינג אור דגן על האבסורד במדע
2018 john wiley and sons, inc. galit shmueli, peter c. bruce data mining for business analytics: concepts, tech applications in r 1st editionjohn
2017 john wiley and sons, inc field cady the data science handbook 1st edition
2012 john wiley and sons, inc. william f. christensen lvin c. rencher a methods of multivariate analysis
2018 springer international publishing paul d. berger, robert e. maurer, giov experimental design: with applications in manageme the sciences 2nd ed. 2018 edition
2015 springer international publishing john lawson design and analysis of experiments with r )chapman in statistical science( 1st edition

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:39:33