מקצוע מידע על מקצוע : הנדסה פיננסית - 097540

097540 - הנדסה פיננסית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם


הקורס יציג את הכלים המימוניים הקיימים בשוקי ההון, וילמד לבנות מהם כלים חדשים שיתנו מענה לצורכי הפעילות העסקית. עבור כל מוצר חדש שנבנה, נבחן את העלות, מבנה התשואה הפנימית והסיכון שנושא המוצר. נפתח בשווקי הריביות ונבנה עקום תשואה, נמשיך לשוק המניות ובעזרת מינוף נבנה מכשירים עתידיים המשמשים לגידור והפחתת הסיכון. בסיום הקורס התלמיד יהיה מסוגל:
1. לבנות מוצרים פיננסים חדשים מנכסים פיננסים נזילים הקיימים בשווקים
2. לממש את אסטרטגיות המסחר על מסדי נתונים קיימים, ולבחור את הכלים התכנותיים הנוחים לו לביצוע המטלה בדרך אופטימלית
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 mit press simon benninga financial modeling,
2018 pearson ohn c. hull options, futures, and other derivatives
1998 oxford university press inc david g. luenberger investment science

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:27:19