מקצוע מידע על מקצוע : מודלים סמי-פרמטרים - 097470

097470 - מודלים סמי-פרמטרים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  097414 תאוריה סטטיסטית לניתוח נתונים       מקצועות קדם
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 095295 שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 104134 אלגברה מודרנית ח ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 104168 אלגברה ב ו -    


הקורס מציג את התיאוריה של מודלים סמי-פרמטרים ומראה כיצד ליישם תיאוריה זו כדי לפתור בעיות סטטיסטיות. החלק הראשון של הקורס עוסק בהגדרת המודלים הסמי-פרמטריים ופיתוח התיאורטי לאמידת הפרמטרים במודלים אלו. החלק השני של הקורס יתמקד בשימוש בכלים סמי-פרמטריים לבעיות נתונים חסרים. בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להגדיר את המודל הסטטיסטי בבעיות סמי-פרמטריות,
2. להגדיר מרחבי הילברט של פונקציות,
3. לפתח אומדים סמי-פרמטרים,ולנתח את התכונות התיאורטיות שלהם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 springer anastasios tsiatis semiparametric theory and missing data

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:29:31