מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח רב משתני - 097465

097465 - ניתוח רב משתני
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096410 אבטחת איכות סטטיסטית       מקצועות קדם
 
  098459 רגרסיה       מקצועות זהים


המקצוע יטפל בתאוריה ויישום של ניתוח רב משתני. הנושאים יכללו ההתפלגות הנורמלית הרב מימדית, הסקה עבור וקטור ממוצעים, השוואה בין וקטורים של ממוצעים, מרכיבים ראשיים, ניתוח גורמים, מיון והקבצה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1982 prentice hall r.a. johnson and d.w. wichern applied multivariate statirfical analysis

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:51:41