מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה אי פרמטרית - 097449

097449 - סטטיסטיקה אי פרמטרית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


נתונים קטגורים: (לוחות סמיכות) השוואת מדגמים ב"ת, מדדי קשר, השוואת מדגמים תלויים. נתוני דרגות: השוואת מדגמים ב"ת, מדדי קשר. מבחני טיב התאמה. רגרסיה אי-פרמטרית.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1132915 1980 john wiley and sons. 2nd ed. w.j. conover practical nonparametric statistics

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:20:24