מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסקה סיבתית - 097400

097400 - מבוא להסקה סיבתית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  097209 למידה חישובית 2       מקצועות קדם


נסקור נושאים בסיסיים ומתקדמים בהסקה סיבתית: אילו בעיות דורשות הסקה סיבתית,למה הסקה סיבתית קשה מחיזוי רגיל של supervised learning, כיצד ניתן ללמוד קשרים סיבתיים מנתונים, נלמד את הבסיס הרעיוני של התחום לפי pearl ו-rubin, כולל causal graphs. נביא דוגמאות מרפואה, כלכלה ומדיניות ציבורית, מדיה חברתית, שיווק ומכירות, ובריאות הציבור. בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. לזהות בעיות שדורשות שימוש בכלים של הסקה סיבתית
2. להסביר למה ובאילו תנאים כלים של למידת מכונה אינם מספיקים עבור הסקה סיבתית
3. לזהות את ההבדל בין ניסוי אקראי מבוקר, מחקר תצפיתי ללא משתנים מתערבים חבויים, ומחקר תצפיתי עם משתנים מתערבים חבויים
4. להגדיר תנאים מספיקים לביצוע של הסקה סיבתית תקפה הן בשפה של potential outcomes והן בשפה של גרפים סיבתיים
5. להשתמש בשיטות של covariate adjustment, matching ו-propensity score על מנת לשערך אפקטים סיבתיים מנתונים
6. לשרטט גרף סיבתי שמתאים ל-data generating process נתון
7. לזהות תנאים בהם מתקיים ניסוי טבעי, בפרט מצבים בהם קיים instrumental variable
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 cambridge university press, morgan, stephen l., and christopher wins counterfactuals and causal inference
2009 cambridge university press pearl, judea. causality
2016 john wiley and sons pearl, judea pearl, judea, madelyn gly causal inference in statistics: a primer.
2008 princeton university press angrist, joshua d., and j rn steffen pi mostly harmless econometrics: an empiricist's comp
2015 cambridge university press imbens, guido w., and donald b. rubin ausal inference in statistics, social, and biomedical sciences

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:51:51