מקצוע מידע על מקצוע : חקר ביצועים בבעיות צבאיות - 097353

097353 - חקר ביצועים בבעיות צבאיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098353 שמושי חקר בצועים בבעיות צבאיות 1       מקצועות זהים


1. אפקט הנזק: בליסטיקה סופית, מיגון והיפגעות.
2. דיוק הפגיעה: חישוב הסתברויות פגיעה, פיזור חימוש וכיסוי מטרות.
3. החיפוש: תרגילים ומלחמה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:16:36