מקצוע מידע על מקצוע : תכנות דינמי - 097332

097332 - תכנות דינמי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות קדם
 
  098332 תכנות דינמי       מקצועות זהים


עקרון האופטימליות של בלמן. בעיות חישוביות בתכנון דינמי. בעיות עם אינפורמציה לא מושלמת - סטטיסטיים מספיקים. בעיות עם אופק אינסופי ופתרונן על-ידי שיטת קירובים עוקבים, אטרציות ותכנון לינארי. תהליכי החלטה מרקוביים. יישומים לבעיות מלאי, אמינות, מדיניות תחזוקה והחלפה, השקעות פיננסיות, הימורים ובדיקת השערות סטטיסטיות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:53:19