מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בחקר ביצועים - 097328

097328 - נושאים מתקדמים בחקר ביצועים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות קדם


בעיות שונות בהן מתמקד המחקר בחקר ביצועים כיום והתרומות החדשות בשטחים אלה. הסילבוס המפורט ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:28:48