מקצוע מידע על מקצוע : אופטימיזציה 1 - 097311

097311 - אופטימיזציה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות קדם
 
  098311 אופטמיזציה 1       מקצועות זהים


יסודות באנליזת קמירות. תכנות קמור. תנאי אופטימליות, ניתוח רגישות, דוגמאות ספציפיות, תכנות לינארי, ריבועי, גיאומטרי: אי שויונות. משפטי מינימכס ושימושים לתורת המשחקים. מבוא לבעיות רב קריטריוניות, פתרונות פרטו ומושגי פתרון אחרים, תכונות לא-קמור: תנאי אופטימליות, אופטימיזציה קונית.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:25:13