מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בשילוב נתונים באי ודאות - 097272

097272 - סמינר בשילוב נתונים באי ודאות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  094241 ניהול מסדי נתונים   (   מקצועות קדם
) 094412 הסתברות מ ו -    
  094241 ניהול מסדי נתונים   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    


הקורס יעסוק בנושאים בחזית המחקר בתחום של שילוב נתונים בסביבת נתוני עתק ובפרט היבטים של אי ודאות. הקורס יינתן כסמינר ובמהלכו ירצו הסטודנטים ויגישו פרויקט. בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר את האתגרים בשילוב נתונים בתנאי אי ודאות
2. יכיר שיטות ומגבלות בשילוב נתונים בתנאי אי וודאות
3. יוכל להעביר הרצאה אשר מבוססת על מאמר אקדמי
4. יוכל לבצע פרויקט יישומי בשילוב נתונים
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 morgan and claypool publishers avigdor gal uncertain schema matching

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:10:23