מקצוע מידע על מקצוע : בקרת רשתות תקשורת - 097250

097250 - בקרת רשתות תקשורת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096250 מערכות מידע מבוזרות       מקצועות קדם
  234119 מבוא למערכות הפעלה   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    


נושאי הלימוד: אלגוריתמים מבוזרים לבקרת רשתות נתונים, כולל אלגוריתמים לזימון גישה למשאבים משותפים, לשדור מידע ממקור יחיד וממקורות מרובים, ולתחזוקה של עצים, סנכרון, ניתוב, עדכון מידע משתנה, הסתגלות לשינויים טופולוגיים וטיפול בתקלות. ילמדו הוכחות לאלגוריתמים ויודגמו שימושיהם ברשתות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 .cambridge univ. press gerard tel introduction to distributed algorithms
1987 prentice hall bertsekas and gallager data networks

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:22:40