מקצוע מידע על מקצוע : למידת מכונה ברפואה - 097248

097248 - למידת מכונה ברפואה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 1 1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046193 עיבוד וניתוח מידע       מקצועות קדם
  097209 למידה חישובית 2     או


ללמידת מכונה יש פוטנציאל גדול לשיפור הרפואה. אנו נקרא ונדון בצורה ביקורתית מאמרים עדכניים המראים כיצד למידת מכונה משמשת ל: שיפור אבחנות, טיפולים מותאמים אישית, ניתוח תמונות רפואיות וטקסט רפואי, הפחתת עלויות רפואיות, הפחתת הטיה לא הוגנת, והבנה טובה יותר של הפיזיולוגיה האנושית. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתת שלוש דוגמאות למשימות אבחון בהן כלים של למידת מכונה הראו יתרון על פני רופאים
2. להסביר כיצד כלים של למידת מכונה יכולים לסייע בהתאמת טיפול אישי, ומהם הקשיים המיוחדים במשימה זו לעומת משימות אבחון
3. להסביר עבור אילו מטלות רפואיות הכלים העכשוויים של למידה עמוקה מתאימים, ועבור אילו מטלות הם אינם מתאימים
4. ליישם מודל למידת מכונה על נתונים רפואיים ולהסביר לגורם רפואי את היתרונות והחסרונות של המודל לעומת רופא אנושי. להסביר מהם המצבים בהם הסטודנט ממליץ להשתמש במודל, והמצבים בהם עדיף להימנע משימוש בו
5. להעלות מספר סוגיות אתיות הנובעות משימוש בכלים של למידת מכונה ברפואה
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:40:07