מקצוע מידע על מקצוע : אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות - 097247

097247 - אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 1 2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ       מקצועות קדם
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
  104222 תורת ההסתברות     או
  094411 הסתברות ת'   ( או
 
  236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אינטרנט של הדברים: ארכיטקטורה, רכיבים, וניתוח נתונים. ילמדו גישות שונות באיסוף, ניתוח והצגת נתונים של אינטרנט של הדברים. הקורס יכלול ניסיון מעשי בתכנון רשת סנסורים אלחוטית ואיסוף נתונים בעזרתה. הנתונים יועלו לענן לצורך ניתוח והצגה. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לנתח ולהגדיר את הדרישות ממערכת אינטרנט של הדברים תוך התחשבות במשתנים כדוגמת: צריכת הספק, מחיר, תקשורת אלחוטית, איכות הנתונים וסנכרונם.
2. לתכנן ולנהל רשת בסיסית
3. לנהל נתונים של אינטרנט של הדברים - להעלות לענן ולנתח את הנתונים
4. לבקר את איכות הנתונים
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018 springer serpanos and wolf internet-of-things )iot(systems, architectures, algorithms,methodologies
2017 springer sinha and park building an effective iot ecosystem for your business

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:03:35