מקצוע מידע על מקצוע : מודלי חישוב חברתי - 097246

097246 - מודלי חישוב חברתי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  094226 מבוא לאלגוריתמים   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094226 מבוא לאלגוריתמים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    


הקורס יציג את העקרונות של מודלי אינטרקציה חדשניים בסביבות חברתיות מקוונות, תוך הדגש על היבטים אלגוריתמיים. בפרט, הקורס ידון בכלכלת שיתוף, מערכות אמון, מערכות המלצה מבוססות אמון, היבטים אסטרטגיים בבחירת משפיעים והשפעה ברשתות, אלגוריתמים בסביבות חברתיות ללא אפשרות תשלום, אסטרטגיות בחוכמת ההמונים, והיבטים אסטרטגיים במערכות מבוססות מטבעות דיגיטליים. בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. ליישם מנגנונים אלגוריתמיים בסיסיים לאינטראקציה רבת משתתפים המתהווה באינטרנט.
2. להשתמש במנגנונים אלגוריתמיים בסיסיים לשיתוף פעולה מקוון.
3. ליישם נקודת מבט אסטרטגית ואקסיומטית על מדעי הנתונים בהקשר של מערכות רבות משתתפים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 cambridge university press david easley and jon kleinberg networks, crowds, and markets
2008 claypool publishers k. leyton-brown,morgan and y. shoham essentials of game theory: a concise , multidisciplinary introduction.

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:19:27