מקצוע מידע על מקצוע : תכנון מנגנונים למדעי הנתונים - 097245 (Current)

097245 - תכנון מנגנונים למדעי הנתונים
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  094226 מבוא לאלגוריתמים   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094226 מבוא לאלגוריתמים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    


הקורס יציג את המדע והטכנולוגיה העומדים מאחורי מנגנוני הפרסום וקידום המכירות באינטרנט, המהווים את החמצן ההכרחי לקיומו. יילמדו נושאי פרסום מקוון, פרסום במנועי חיפוש, פרסום על ידי עמיתים, מערכות כיוון לקוחות, עקרונות אסטרטגיים במערכות אופטימיזצית-חיפוש, ומערכות המלצה עם משתתפים אסטרטגיים. בסיום הקורס הסטודנט ידע: ליישם מנגנונים אלגוריתמיים לפרסום מקוון לצורותיו השונות.
להשתמש בסודות של טכנולוגיית קידום תוכן באינטרנט.
ליישם כלי אנליזה אסטרטגית למדעי הנתונים בהקשר תחרותי.


הערות
רישום ידני.הרישום לקורס נעשה ישירות
מול מרצה הקורס פרופ.משה טננהולץ.
יש לשלוח למרצה הקורס, תדפיס ציונים
ופסיקה בה אתה מסביר מדוע את/ה מעוניי
ן/ת לקחת את_הקורס. בסופו של דבר ייבח
רו סטודנטים/יות על פי,נק"ז, ציונים
וקורסי קדם מתאימים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ד ד"ר טננהולץ משה הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 claypool publishers k. leyton-brown,morgan and y. shoham essentials of game theory: a concise, multidisciplinary introduction
2010 cambridge university press, david easley and jon kleinberg networks, crowds, and markets

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:06:08