מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע - 097240

097240 - ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים       מקצועות קדם


הקורס מציג אירועים במגוון תחומים הקשורים בהנדסת מערכות מידע. האירועים עוסקים בפיתוח, במימוש ובהטמעה של מערכות מידע במגזרי התעשיה, השירותים והמינהל הציבורי. כל אירוע מנותח והלקחים ממנו נלמדים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:38:05