מקצוע מידע על מקצוע : מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע - 097230

097230 - מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים       מקצועות קדם


מתודולוגיות ואונתולוגיות בפיתוח מערכות מידע. פרדיגמת עצמים, שילוב תהליכים ועצמים, מבנה והתנהגות מערכת, קשרים ויחסים מבניים לעומת תהליכיים, שינויים בקנה מידה ככלי לשליטה בסיבוכיות מערכות. הורשת תכונות ושרותים באוביקטים ובתהליכים. תורשה מרובה ובררנית. המעבר מניתוח לתכן ומתכן למימוש. כלי הנדסת תוכנה בעזרת מחשב ושימוש בהם, ניתוח ארועים של פיתוח מערכות מידע בתעשיה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 prentice hall derek coleman object-oriented development: the fusion method
1996 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול # אוסף מאמרים dov dori object-process methodology

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:01:28