מקצוע מידע על מקצוע : שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת - 097225

097225 - שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094411 הסתברות ת'   (   מקצועות קדם
  094423 מבוא לסטטיסטיקה ו -    
) 096327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  096327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים ו -    
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    


שיטות פרטובציה מאפשרות להוסיף הבטחות סטטיסטיות לאלגוריתמי למידה יעילים. הקורס יסקור את הנושאים העכשוויים שקושרים למידה ממוכנת, סטטיסטיקה ואופטימיזציה. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את מצב המחקר העכשווי בנושאי למידה ופרטובציה. 2._להריץ אלגוריתמי פרטובציה בלמידה ממוכנת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 the mit press tamir hazan, george papandreou, daniel tamir hazan, george papandreou, daniel perturbations, optimization and statistics

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:21:02