מקצוע מידע על מקצוע : למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה - 097200

097200 - למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 3   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234218 מבני נתונים 1   (   מקצועות קדם
) 236756 מבוא למערכות לומדות ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 096411 למידה חישובית 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 046195 מערכות לומדות ו -    
 
  236777 למידה עמוקה ושימושיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס יכסה מגוון מודלים חישוביים ואלגוריתמים מתחום הלמידה העמוקה בדגש על האפליקציה לראייה ממחושבת, ועיבוד שפה. בפרט יכוסו נושאים כמו: רשתות שטוחות, עמוקות, קונבולוציה ויכולות ההכללה שלהן.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להריץ אלגוריתמי למידה עמוקה.
2. לנתח את תכונות ההכללה של אלגוריתמי למידה עמוקה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:04:43