מקצוע מידע על מקצוע : תכנון ותכנות עבודת רובוטים - 097163

097163 - תכנון ותכנות עבודת רובוטים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  095111 תכן מערכות ייצור       מקצועות קדם
  094334 סימולציה ספרתית     או


רובוטים תעשייתיים, מבנה בקרה ועקרונות תפעול, תכנון מוצרים לעבודת רובוט, סימולטורים ותכן גרפי, הערכות ביצוע של עבודת רובוטים, שפות תכנות לרובוטים ויישומים אופייניים תכנות מטלות לרובוט נבון, יישומי בינה מלאכותית ברובוטים, תכנות תאים רובוטים משולבים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:44:38