מקצוע מידע על מקצוע : תכן מתקנים - 097151

097151 - תכן מתקנים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094139 נהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות       מקצועות קדם
  094334 סימולציה ספרתית     או


תכנון מיקום של מתקן אחד או מתקנים רבים במערך קיים או ליצירת מערך חדש. בעיות מיקום-הקצאה ובעיות כיסוי. תכנון מערכים לפי מוצר, תהליך וטכנולוגיה. יחסי קירבה וזרימת חומרים בין מחלקות. שיטות ממוחשבות לתכנון מערכים, תכנון מערכי מחסנים ותכנון מערכי ייצור גמישים, תכנון מערכי שינוע חומרים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 prentice-hall francis, mcginnis and white facility layout and location, an analytic .approach
1988 north-holland love, morris and wesolowsky .facilities location

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:14:56