מקצוע מידע על מקצוע : ניהול שרשראות אספקה מתקדם - 097139

097139 - ניהול שרשראות אספקה מתקדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094139 נהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות       מקצועות קדם


מודלים מתקדמים לניהול שרשראות אספקה. היבטים דטרמינסטיים וסטוכסטיים, מערכות עם פריט בודד ופריטים רבים, שרשראות במבנה רשת מול שרשראות טוריות, מצבי תחרות מול שיתוף פעולה, פריטים מתכלים מול פריטים הניתנים לשיפוץ. הקורס נסמך על מודלים כמותיים כגון תכנות מתימטי, שיטות היוריסטיות וסימולציה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 mcgraw hill p.h. zipkin foundations of inventory managment

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:15:48