מקצוע מידע על מקצוע : בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות - 097136

097136 - בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1 3   1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
  096275 הגורם האנושי באיסוף נתונים     או


בדיקת שמישות וחוויית המשתמש עם מוצרים ושירותים אינטראקטיביים כחלק בלתי נפרד ממחזור החיים של המוצר. טכניקות הבדיקה מחולקות לשתי קטגוריות: הערכה ללא משתמשים ובחינה אמפירית עם שילוב ישיר של משתמשים עם המוצר. תעשה אבחנה בין בחינה מעצבת ובחינה מסכמת עם הפעילויות הבאות: תכן הבחינה, הכנה, הרצה, ניתוח ודיווח.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לזהות ולהסביר מושגי יסוד בבדיקות שמישות וחוויית משתמש.
2. לזהות ולהסביר מדדי שמישות וחוויית משתמש.
3. להסביר ולהריץ תהליך תכן והרצת בדיקת שמישות למוצר.
4. בהינתן מוצר, לנתח מצב ומשתמשים, ולבצע בדיקת שמישות למוצר.
5. לזהות ולהסביר היבטים מדעיים של בדיקות שמישות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 morgan kaufman tullis, t. and albert, w measuring the user experience
2010 wiley publishing avinash kaushik web analytics 2.0:the art of online accountability and science of customer centricity

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:48:19