מקצוע מידע על מקצוע : תיכון ארגונומי - 097131

097131 - תיכון ארגונומי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094140 מבוא למערכות אדם - מכונה   (   מקצועות קדם
  095112 מדידת ביצועים ושיפור שיטות ו -    
) 096130 ארגונומיה תעשייתית ו -    


תיכון ארגונומי של סביבת העיסוק במערכות ייצור ושירות. טכניקות עדכניות במידול ביו-מכני ובאנליזה ארגונומית. יכולות ומגבלות הגורם האנושי והשלכותיהן על ביצועי מערכת. כללים כלכליים ואסטרטגיים בתיכון מערכות אדם-מכונה. הגורם הארגונומי במשוואת עלות הייצור. פרויקט בתכן הנדסי לתחנת עבודה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 .van nostrand reinhold pub d. macleod the ergonomics edge
2003 van nostrand reinhold pub .e. kodak co ergonomic design for people at work, 2nd edition

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:13:18