מקצוע מידע על מקצוע : מידול וניהול משאבי מערכות עסקיות - 097130

097130 - מידול וניהול משאבי מערכות עסקיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   2   3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094139 נהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות   (   מקצועות קדם
) 094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים ו -    
 
  095110 תכנון ותפעול משאבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


גישת ניהול תהליכי במערכות של ארגון יצרני והכרת מערכות תכנון משאבי הארגון ( erp ). הנושאים: הארגון העסקי המודרני ויעדיו האסטרטגיים, תפישות ומודלים של תפקודים ותהליכים עסקיים, מידול ארגונים ותזרימי עבודה ( workflow ) בארגונים באמצעות מתודולוגית עצמים-תהליכים ( opm ) תוך שימוש בכלי תוכנה למידול קונספטואלי. מנגנונים ותהליכי קבלת החלטות במערכות ניהול דרישות חומרים ( mrp ), יישום והטמעה של מערכות erp.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 mc-graw hill osborne media a. shtub enterprise resource planning )erp(, the dynamics of operations management
2002 springer verlag d. dori object-process methodology - a holistic systems paradigm
2005 kluwer academic publishers j.a. hernandez, f. keogh sap r/3 handbook, third edition

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:01:36