מקצוע מידע על מקצוע : ניהול אמינות - 097122

097122 - ניהול אמינות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
  096414 סטטיסטיקה תעשייתית     או


מהימנות ואמינות - מונחים וביטויים סטטיסטיים למדדיהן. אופני תקלות ופגימות. שגיאות אנוש. הערכות בשלבי הרעיון והתכן. תחזוקתיות. זמינות. אמידות על-פי ניסויים ונתוני שדה. בדיקות סדרתיות. כלכלה ואופטימיזציה. פעילויות ניהול האמינות והתחזוקתיות של הספק והמשתמש בשלבי החיים של המוצר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 chapman and hall p. a. tobias, d. c. trindade applied reliability
2004 industrial press inc. v. narayan effective maintenance management: risk and reliability strategies for optiminzing performance

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:21:09