מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה - 097121

097121 - נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות קדם


בעיות שונות בהן מתמקד המחקר בהנדסת תעשיה כיום והתרומות החדשות בשטחים אלה. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ז: הצגת מידע חזותי וקוגניציה.
סמסטר ב' תשע"ט: טכנולוגיות ונתונים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:08:37