מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה - 097120

097120 - נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות קדם


הקורס יעסוק בבעיות שונות בהן מתמקד המחקר בתחומים שונים של ניהול הייצור ויציג בפני הסטודנטים תרומות עדכניות בשטחים אלו. נושאי הקורס ייקבעו על ידי מורה האחראי. סמסטר ב' תשע"ז: רובוטים קוגניטיביים.
סמסטר ב' תשע"ח: רובוטים קוגניטיביים.
סמסטר א' תשע"ט: רובוטים קוגניטיביים.
סמסטר ב' תשע"ט: רובוטים קוגניטיביים.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:04:47