מקצוע מידע על מקצוע : תיכון מערכות הרכבה - 097114

097114 - תיכון מערכות הרכבה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094142 תפעול מער' ייצור ושרות       מקצועות קדם


הגורמים המשפיעים על תיכון מערכות הרכבה. גורמים טכנולוגיים לרבות איזון (זמנים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים), שבוץ, כושר החסנת ביניים, אמצעי שנוע וכלים. גורמי אנוש לרבות עקומת למידה. הרכבה אוטומטית ורובוטית.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:32:30