מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול סיכונים תפעוליים - 096912

096912 - מבוא לניהול סיכונים תפעוליים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


סוגי סיכונים, מדדי סיכונים שונים, טכניקות להערכת הסיכונים, כלים למיפוי, אפיון וניתוח הסיכונים, פעילויות להפחתת הסיכונים, אופן ושלבי הטמעת ניהול סיכונים תפעוליים בחברה, שיטות ההתמודדות עם מצבי חירום וניהול מצבי אסון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 wiley y. y. haimes risk modeling assessment and management

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:15:55