מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ניהול קשרי לקוחות - 096820

096820 - מערכות ניהול קשרי לקוחות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   5 1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים   (   מקצועות קדם
) 094831 עקרונות השווק ו -    


מערכות ניהול קשרי לקוחות באות לנהל את הקשר עם מיגוון רחב של לקוחות, זאת תוך התאמת התמהיל השיווקי המוצע לרמת הלקוח הבודד (עיסקי כמו לקוח פרטי) הכולל שירות, המחרה וקידום מכירות. הקורס עוסק בהקמה, תחזוקה ושימוש של מערכות ניהול הלקוחות בהיבטים שיווקיים וטכנולוגיים. יושם דגש על ניהול יעיל של איסוף הנתונים וניתוחם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 harvard business school press r. e. and p. m. cole wayland customer connections
1999 spp s. peterson, glenn customer relationship management systems: roi and results measurement

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:09:59