מקצוע מידע על מקצוע : ניהול וייזום חדשנות בארגונים - 096817

096817 - ניהול וייזום חדשנות בארגונים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מטרת הקורס: ליצור הבנה רחבה לגבי המשמעות של ניהול תהליכי חדשנות. כל אחד משלבי החדשנות, החל מזיהוי הבעיה, מתודולוגיות להעלאת רעיונות יצירתיים, שיקולים לבחירת הרעיון, ושלב יישום הרעיון הדורש הכנסת שינוי בארגון. הקורס יכלול היבטים חוויתיים בתהליך הלמידה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:51:37