מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקטים: הכנת תכנית עסקית למסחור טכנולוגי - 096813

096813 - פרוייקטים: הכנת תכנית עסקית למסחור טכנולוגי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  045000 יזמות בהנ.אלקטרונ.,מחשבים ותקשורת   (   מקצועות קדם
  096814 היבטים משפטיים ומימוניים ביזמות ו -    
) 096816 שיווק למיזמים טכנולוגיים ו -    
  096814 היבטים משפטיים ומימוניים ביזמות   ( או
  096816 שיווק למיזמים טכנולוגיים ו -    
) 274346 יזמות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות ו -    


הסטודנטים יפתחו ויציגו תוכנית עסקית עבור הרעיון העסקי מבוסס הטכנולוגיה שלהם וזאת באמצעות הנחיות ומשוב בכיתה, הרצאות אורח של יזמים והנחייה של מומחים בענף. הסטודנטים יזכו לתמיכה של המרכז ליזמות וחדשנות ע"ש ברוניצה בטכניון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 prentice hall j.w. mullins the new business road test (2nd edition)

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:58:20