מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בניהול - 096809

096809 - נושאים מתקדמים בניהול
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
 
  518121 ניהול ומנהיגות בגז ונפט       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בעיות שונות בהן מתמקד המחקר בניהול כיום ויציג בפני הסטודנטים את התרומות בשטחים אלה. נושאי הקורס יקבעו ע"י המורה האחראי. סמסטר א' תשע"ז: מודלים חדשים בכלכלה ובעסקים. סמסטר א' תשע"ח: כלכלה של יום-יום.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:30:08