מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בניהול - 096808

096808 - נושאים נבחרים בניהול
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
 
  518121 ניהול ומנהיגות בגז ונפט       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בעיות שונות בהן מתמקד המחקר בניהול כיום והתרומות בשטחים אלה. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ז: שירות השיווק
סמסטר ב' תשע"ח: שירות השיווק
סמסטר ב' תשע"ט: שירות השיווק._
סמסטר ב' תש"פ: הנדסת יזמות - המיזם הרזה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:20:32