מקצוע מידע על מקצוע : התנסות מעשית בארגון - 096700

096700 - התנסות מעשית בארגון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096600 התנהגות ארגונית       מקצועות קדם
 
  094189 קדם פרויקט תכן, הנדסת תעו"נ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094195 פרויקט תכן 1, הנ. תעו"נ      
  094395 קדם פרויקט תכן, הנדסת מ"מ      
  094396 פרויקט תכן1, הנדסת מ"מ      


ביצוע פרויקט מעשי בארגון בגודל בינוני עד גדול (כולל ארגונים למטרות רווח ושלא למטרות רווח) בו מוגדר מנהל האחראי וממונה על הפרויקט. הממונה יגדיר יעדים לפרויקט שהסטודנט יתחייב לעמוד בהם. הסטודנט יכתוב עבודה עם דווח וניתוח של עבודת הפרויקט לאור תיאוריות, מושגים וממצאי מחקר רלוונטיים. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין תהליכים ארגוניים דרך עבודה מעשית בארגון.
2. לנתח תהליכים ארגוניים בכלים תיאורטיים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:41:38