מקצוע מידע על מקצוע : סדנה למיומנות בינאישית - 096648

096648 - סדנה למיומנות בינאישית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
 
  099694 סדנה בנושאי התנהגות ומנהיגות       מקצועות מכילים


מטרת הסדנה לפתח מיומנויות בינאישיות הנדרשות לצורך פתרון בעיות בארגון. דגש יושם על מיומנויות בינאישיות הדרושות להערכת עובדים. הנעה והשפעה, פתרון קונפליקטים בינאישיים ומנהיגות. הסדנה בנויה על התנסות בתנאי סימולציה תוך התיחסות לחומר רקע מחקרי.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:39:31