מקצוע מידע על מקצוע : הגורם האנושי בניהול איכות - 096630

096630 - הגורם האנושי בניהול איכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה   (   מקצועות קדם
) 096600 התנהגות ארגונית ו -    


מטרת הקורס היא להקנות ידע והבנה של הגורם האנושי באבטחת איכות ובניהול איכות. הקורס עוסק בתהליכים המובילים לשיפור איכות ברמת הפרט, הקבוצה והארגון. ברמת הפרט- מוטיבציה, ערכים ותהליכים קוגניטיביים. ברמת הקבוצה פתרון בעיות וקבלת החלטות, וקבוצות לשיפור האיכות, ברמת הארגון - מנהיגות לאיכות, מבנה ןתהליכים ארגוניים, תרבות ארגונית, וניהול משאבי אנוש. מכלול הגורמים הנ"ל ישמשו כדי לבחון הכנסת שינוי ארגוני לשיפור איכות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1992 jossey-bass lawler, mohrman and ledford employee involvement and total quality management
חובה 1988 the free press garvin managing qualit:the strategic competitive edge

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:30:44