מקצוע מידע על מקצוע : הצגת מידע חזותי וקוגניציה - 096625

096625 - הצגת מידע חזותי וקוגניציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1 2 1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
  096275 הגורם האנושי באיסוף נתונים     או


הצגת מידע היא ההצגה החזותית של נתונים כדי להעביר מידע. הצגת מידע אפקטיבית עושה שימוש בתפיסה חזותית וקוגניציה. הקורס סוקר יסודות של תפיסה חזותית ותהליכים בסיסיים בקשב ועיבוד קוגניטיבי לצורך הבנת מידע חזותי. סקירה זו תיושם לבניית הצגה אפקטיבית של נתונים מרובים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1.לפרט עקרונות בסיסיים בתפיסה חזותית.
2. לפרט עקרונות בסיסיים בתהליכים קוגנטיביים הקשורים למידע חזותי.
3. לנתח ולבקר דוגמאות הצגת מידע כפונקציה של תהליכי תפיסה וקוגניציה. 4.לפתח ולבחון אפקטיביות הצגת מידע על בסיס נתונים מרובים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 morgan kaufman colin ware information visualization: perception for desien m

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:06:16