מקצוע מידע על מקצוע : אסטרטגית משאבי אנוש - 096616

096616 - אסטרטגית משאבי אנוש
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098617 ארגונים מורכבים 1       מקצועות קדם


ניהול משאבי אנוש באמצעות שותפויות אסטרטגיות. הסביבה הגלובלית. יצירת מערך ארגוני. תכנון משאבי אנוש לצורך שינוי אסטרטגי. אסטרטגיות משאבי אנוש באיוש עובדים. ניהול ביצועים אסטרטגי. אסטרטגיות תגמולים עכשוויות. שימוש בשכר מבוסס ביצועים בכדי לשפר ביצועים. השקעות בהון אנושי: הדרכות ופיתוח אישי. יחסי עובדים אסטרטגיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 cincinnati: thomson/south-western publishing s.e. jackson and r.s. schuler managing human resources through strategic partnerships, 8e

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:35:42