מקצוע מידע על מקצוע : מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות - 096609

096609 - מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094312 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים      
  095606 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות      


שימושים מרכזיים של מודלים כמותיים וחישוביים במדעי ההתנהגות: תהליך פיתוח המודלים הקלאסים, חוקי סטיבנס, פכנר וובר, תיאוריית הפרוספקט ומודל רסקולה-וגנר. פיתוח לומדות תוך השענות על המודל של התלמיד.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:23:38