מקצוע מידע על מקצוע : כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית - 096606 (Current)

096606 - כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
  096275 הגורם האנושי באיסוף נתונים     או
 
  096617 חשיבה וקבלת החלטות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס יסקור בעין ביקורתית תאוריות ושיטות מרכזיות בכלכלה התנהגותית, בדגש על שיטות יישומיות המיועדות להשפעה על התנהגות בסביבות עתירות טכנולוגיה. ננתח יישומי כלכלה התנהגותית מוצלחים יותר ופחות, נבין את ההזדמנויות והאתגרים שעולים כתוצאה מנטיות התנהגותיות אנושיות ונפתח עקרונות לשימוש אפקטיבי בכלכלה התנהגותית בתכנון מנגנונים מבוססי משתמש ובפיתוחים טכנולוגיים. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר שיטות מרכזיות להשפעה על התנהגות מעולם הכלכלה ההתנהגותית, להסביר את הרעיונות התאורטיים העומדים מאחוריהן ולדון ביתרונותיהן ובחסרונותיהן היחסיים.
2. לנבא, ברמת דיוק סבירה, האם ועד כמה התערבות מסוימת מעולם הכלכלה מתוכננות, במחקר וביישומים בעולם האמיתי.
3. לתכנן התערבויות התנהגותיות אפקטיביות שיגדילו את סיכויי ההצלחה של מנגנונים ופיתוחים טכנולוגיים המבוססים על התנהגות המשתמשים.
4. ליישם התערבויות מעולם הכלכלה ההתנהגותית בחיי היום יום שלהם ובפיתוח מוצרים טכנולוגיים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.01.2022 א
  ב 28.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ב פלונסקי אורי הרצאה 11 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:00:43