מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות - 096602

096602 - נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם


בעיות שונות בהן מתמקד המחקר במדעי ההתנהגות כיום והתרומות בשטחים אלה. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ז: התנהגות פרו חברתית סמסטר א' תשע"ט: פרויקט תכן התנהגות ונתוני עתק. סמסטר ב' תשע"ט: פרויקט תכן התנהגות ונתוני עתק. סמסמטר א' תש"ף: תהליכים קבוצתיים בארגונים. סמסטר ב' תש"ף: סדנא מתקדמת לאיסוף וניתוח נתונים .
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:17:38