מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות - 096601

096601 - נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם


הבעיות בהן מתמקד המחקר במדעי ההתנהגות כיום והתרומות בשטחים אלה. נושאי הקורס ייקבעו ע"י המרצה האחראי. סמסטר ב' תשע"ז: מחקר ביצירתיות ויזמות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:29:57