מקצוע מידע על מקצוע : התנהגות ארגונית - 096600 (Current)

096600 - התנהגות ארגונית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
 
  090056 התנהגות ארגונית       מקצועות זהים


מודלים וכלים לניתוח התנהגות אישית במסגרות ארגוניות. תהליכים אירגוניים בשלוש רמות: רמת הארגון (הארגון כישות בסביבת ארגונים אחרים ואילוצים שונים), רמת הקבוצה (מחלקות, יחידות, וועדות) ורמת הפרט (העובדים בארגון) המשפיעים על איכות הניהול והייצור . הנושאים כוללים: מבוא ליסודות הגישה המדעית לניהול והתנהגות ארגונית, מבנים ארגוניים ותרבות ארגונית, יסודות לניהול משאבי אנוש, קבוצות וצוותים, כוח ומנהיגות, תפישה וקבלת החלטות והנעת עובדים.


הערות
קורס לתואר שני בלבד - 20
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 22.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-18:30 ג אלסטר אנדריי הרצאה 10 11
    10:30-11:30 ג   תרגול 11
 
    15:30-18:30 ג אלסטר אנדריי הרצאה 10 12
    12:30-13:30 ג   תרגול 12
 
    14:30-17:30 ב אלסטר אנדריי הרצאה 20 21
    17:30-18:30 ב   תרגול 21

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:54:12